ขอเว็บขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจ


ฤทธิรณ
srithaiok@hotmail.com
095-119-5249

 

ประวัติบริษัท

 

ประวัติความเป็นมา
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายของใช้พลาสติก และ เครื่องใช้เมลามีน บริษัทฯได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2,709.9 ล้านบาท

ธุรกิจเมลามีนและพลาสติก ในส่วนของสายธุรกิจหลักทั้งผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน บริษัทฯได้มุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ การพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับและโลกวางใจ และ ด้วยเทคโนโลยีและสินค้าของบริษัทฯที่มีส่วนช่วยลดต้นทุนสินค้าของลูกค้าจากการใช้วัตถุดิบน้อยลง และมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการขยายฐานการผลิตและการจัดจำหน่ายไปต่างประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจและรายได้ของบริษัทฯมีการเติบโตเป็นลำดับ

      ด้วยแนวคิดและวิสัยทัศน์ของท่านประธาน คุณสนั่น อังอุบลกุล ที่ต้องการให้คนไทยได้มีโอกาสมีธุรกิจของตนเอง บนความมั่นคงของบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจศรีไทย เน็ทเวิร์ค จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้คนและก้าวเข้ามาในฐานะ “หุ้นส่วนธุรกิจศรีไทยเน็ทเวิร์ค” โดยมีพนักงานและทีมผู้บริหารศรีไทยเน็ทเวิร์คเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมผลักดันหุ้นส่วนธุรกิจทุกท่านให้ก้าวสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จ ด้วยความใส่ใจในการออกแบบแผนธุรกิจ สรรหาสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตลอดจนสนับสนุนการทำงานในแต่ละรูปแบบของหุ้นส่วนธุรกิจ เพื่อสร้างชีวิต เพื่อเปลี่ยนชีวิต และเพื่อหยิบยื่นโอกาสของธุรกิจให้แก่ผู้คนทั่วไปให้พบความสำเร็จเช่นเดียวกับหุ้นส่วนธุรกิจศรีไทยเน็ทเวิร์ค

 
   
   
©2012 by www.srithaiok.com