ขอเว็บขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจ


ฤทธิรณ
srithaiok@hotmail.com
095-119-5249

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ธุรกิจศรีไทย เน็ทเวิร์ค

” ธุรกิจเครือข่ายไทย

   สู่ธุรกิจเครือข่ายสากล“

พันธกิจ

  • พัฒนาการตลาดแบบเครือข่ายที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
  • พัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม
  • แผนการดำเนินธุรกิจมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เป็นมรดกตกทอดได้
  • พัฒนาการยอมรับและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้
  • สร้างระบบการพัฒนาและให้การสนับสนุนสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบ
  • พัฒนาระบบการตลาดแบบเครือข่าย Home Based Business อย่างเต็มรูปแบบ
 
   
   
©2012 by www.srithaiok.com