ขอเว็บขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจ


ฤทธิรณ
srithaiok@hotmail.com
095-119-5249

 

คณะผู้บริหาร

pres_sanan gm_setapong gm_akekarat
คุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ
คุณเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย
คุณเอกรัตน์ โสภาพ
ผู้จัดการทั่วไป
gm_yodchai gm_somkid gm_vichai
เภสัชกรยอดชาย ตั้งใจดีบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
คุณสมคิด ภิรมย์
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
คุณวิชัย เสรีพันธ์วงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
gm_chakapob gm_artaporn  
คุณจักรภพ ตันติพัฒนเสรี
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
คุณอรรถพร จงวิริยะพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
 
   
   
©2012 by www.srithaiok.com