ขอเว็บขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจ


ฤทธิรณ
srithaiok@hotmail.com
095-119-5249

 

การรักษายอด

การรักษายอดเพื่อการดำรงสิทธิในการรับผลประโชน์ของสมาชิก ในแต่ละเดือน มี 4 ระดับ ได้แก่

 1. การรักษายอดระดับ 500 – 999 พีวี สมาชิกจะได้รับสิทธิดังนี้
 • มีสิทธิในการรับโบนัสเริ่มต้นธุรกิจ, โบนัสการจัดการทีม 20% และ แมทชิ่งโบนัส (สำหรับสมาชิกระดับ S-Class)
 • สามารถสะสมคะแนนที่เกิดจากคะแนนทีมแข็งลบทีมอ่อนไปยังเดือนถัดไปได้สูงสุด 250,000 พีวี
 1. การรักษายอดระดับ 1,000 – 1,999 พีวี สมาชิกจะได้รับสิทธิดังนี้
 • มีสิทธิในการรับโบนัสเริ่มต้นธุรกิจ, โบนัสการจัดการทีม 20%, โบนัสการจัดการทีม 5% ,โบนัสทีมผู้บริหาร ตำแหน่ง สตาร์ ถึง ทริปเปิ้ลสตาร์, แมทชิ่งโบนัส, โบนัสดำรงตำแหน่งลีดเดอร์ และทีมลีดเดอร์ รวมถึงโบนัสรถยนต์หรู
 • มีสิทธิในการได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาภายในประเทศสำหรับสมาชิกผู้ดำรงตำแหน่ง ดับเบิ้ล สตาร์ และทริปเปิ้ล สตาร์ รวมถึงการสัมมนาและการท่องเที่ยวต่างประเทศในระดับ ลีดเดอร์ และสูงขึ้นไป
 • มีสิทธิในการรับเงินได้ผู้สถาปนาสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง เอ็กซ์เซ็คคิวทีฟ เพรสซิเด้นท์ และสูงขึ้นไป สามารถสะสมคะแนนที่เกิดจากคะแนนทีมแข็งลบทีมอ่อนไปยังเดือนถัดไปได้สูงสุด 1,250,000 พีวี
 1. การรักษายอดระดับ 2,000 พีวีขึ้นไป สมาชิกจะได้รับสิทธิดังนี้
 • มีสิทธิในการรับโบนัสเริ่มต้นธุรกิจ, โบนัสการจัดการทีม 20%, โบนัสการจัดการทีม 5%, โบนัสทีมผู้บริหาร ตำแหน่ง สตาร์ ถึง ทริปเปิ้ลสตาร์, แมทชิ่งโบนัส, โบนัสดำรงตำแหน่งลีดเดอร์ และทีมลีดเดอร์ รวมถึงโบนัสรถยนต์หรู
 • มีสิทธิในการได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาภายในประเทศสำหรับสมาชิกผู้ดำรงตำแหน่ง ดับเบิ้ล สตาร์ และทริปเปิ้ล สตาร์ รวมถึงการสัมมนาและการท่องเที่ยวต่างประเทศในระดับ ลีดเดอร์ และสูงขึ้นไป
 • มีสิทธิในการรับเงินได้ผู้สถาปนาสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง เอ็กซ์เซ็คคิวทีฟ เพรสซิเด้นท์ และสูงขึ้นไป สามารถสะสมคะแนนที่เกิดจากคะแนนทีมแข็งลบทีมอ่อนไปยังเดือนถัดไปได้ไม่จำกัด
 
   
   
©2012 by www.srithaiok.com